DSC 0044 2Rosacea je prehnané zápalové ochorenie na minimálne podnety. Môžeme niečo týmto ochorením somatizovať?


Ide stále o veľmi neprebádané ochorenie. Presná príčina sa stále nevie, ale existuje viacero teórií o príčinách vzniku. Často sa hovorí o zlom životnom štýle, používaním dráždivej kozmetiky, či faktor počasia. Ďalšia príčina hovorí o mechanickom rozširovaní podkožných kapilár. A iná o nadmernom výskyte z baktérie žijúcej na koži, poruche mazových žliaz. Stále častejšie sa tiež skloňuje rosacea v súvislosti s tráviacimi problémami a ochorením SIBO syndróm presakujúceho čreva. Imunita či stres sú taktiež dôležitým faktorom vzniku.

Toto ochorenie najčastejšie postihuje vzťahy s okolím – priatelia, v zamestnaní. Prirodzene sa vyhýbate sociálnemu kontaktu. Keďže rosacea postihuje hlavne tvár, je vplyv na psychiku výraznejší. Ľudia trpiaci týmto ochorením už dlhodobejšie majú nižšie sebavedomie a pri kontakte s okolím sú ostýchaví. Najčastejšie majú depresívne stavy, stavy úzkosti, pocity neistoty, v súvislosti s ostýchavosťou sa pridruží aj pocity izolovanosti a v konečnom dôsledku radosti zo života.

Chronicita ochorenia a následného stresu vedie k vyčerpávaniu organizmu a zhoršovaniu rosacei. U akné a rosacei patrí liečba do rúk odborníkov a ak s tým súvisí aj pridružený depresívny stav – nemyslím depresiu, tak aj tá patrí do rúk psychológa. Nie je potrebné žiadne lieky, stačí psychoterapia. Psychika dokáže veľmi výrazne ovplyvniť stav a priebeh ochorenia.

Fyzický stav a psychika sú tiež veľmi tesne prepojené. Problém je v tom, že nie vždy je tento vplyv okamžite a bezprostredne viditeľný. Veľa vplyvom beží akosi neviditeľne, pod povrchom a prejaví sa ako keby náhle a s patričnou intenzitou – hovorí psychologička Marta Boučková Súvislosť jedného s druhým potom veľa krát uniká a chorý sa motá v kruhu.. Zlý stav pokožky deptá jeho psychiku a psychická nepohoda sa prejavuje ďalším zhoršením fyzického stavu. Práve preto, že kožné ochorenie zasahuje niekoľko oblastí praktického života, efektivitu liečby zlepšuje spolupráca odborníkov z oblasti dermatologie a psychologie či psychiatrie. Súvislosti telesných a psychických prejavov sa všeobecne zaoberá psychosomatická medicína, zvláštnym odborom je psychodermatologie. Zdrušuje odborníkov rôzneho zamerania. V čechách je niekoľko špecializovaných ambulancií, kde je dermatolog preškolený.